Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Συνέντευξη

Ονοματεπώνυμο : Ειρήνη Κουσουνάδη
 Θέση στην οργάνωση – σωματείο :  Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο
Στήριξης του Κέντρου Υγείας. 
 Πόσα χρόνια ασχολείστε  με την οργάνωση;  15 χρόνια 
 α) Δράσεις  έργα  της οργάνωσης που έχουν γίνει ;
Ηθική και υλική στήριξη του κέντρου Υγείας  και κατ' οίκον νοσηλεία.
 β) Δράσεις έργα της οργάνωσης  που έχουν πρόγραμμα  να γίνουν;
Οικονομική στήριξη του Κέντρου Υγείας.
 Συμμετέχετε και σε άλλες οργανώσεις; Αν και σε ποιες; 
Συμμετείχα: 9 χρόνια στο Σύλλογο Στήριξης του Κέντρου Υγείας Τήνου.
                    6 χρόνια στην διοίκηση  του Κέντρου Υγείας Τήνου.
 Πως  και γιατί  ξεκινήσατε  να ασχολείστε με εθελοντικές οργανώσεις;
« Ξεκίνησα  να ασχολούμαι με τα κοινά ,γιατί πάντα με ενδιέφερε  να προσφέρω  στο συνάνθρωπο. Πάντα το πιστεύω  μου ήταν  ότι ο εθελοντισμός είναι μια φιλοσοφία, είναι  στάση ζωής που δίνει ικανοποίηση πρώτα στον εαυτό μας και  μετά  στους άλλους .
Ο εθελοντισμός  πρέπει να υλοποιείται με ευγένεια, διακριτικότητα και κυρίως όχι με αίσθημα υπεροχής  απέναντι στους  αποδέκτες»
 Τι θα προτείνατε στις επόμενες γενιές όσον αφορά τον εθελοντισμό;
«Θα τους πρότεινα να ασχοληθούν εθελοντικά με κάθε αντικείμενο που να τους ελκύει, αρκεί να είναι εσωτερικά προετοιμασμένοι γι’ αυτό και να  το θέλουν οι ίδιοι  πραγματικά και όχι  έχοντας αντικειμενικό σκοπό να “φαινεσθαι”»

Επιμέλεια: Σαρρή Κατερίνα, Χατζίρη Ειρήνη  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου