Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου


Αφού έγινε στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
 Πόσο συχνά ακούτε τη λέξη εθελοντισμός;

 

Το 46,29% των μαθητών απάντησε συχνά, το 44,4% απάντησε πολύ συχνά και το 9,26% απάντησε σπάνια.

Σε ποιες περιπτώσεις ακούτε τη λέξη εθελοντισμός - εθελοντής πιο συχνά;
Το 35,18% απάντησε στην τηλεόραση, το 33,3% στο σχολείο, το 20,37 στην οικογένεια και οι υπόλοιποι από το διαδίκτυο και από φίλους.


Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει καταστήσει τον εθελοντισμό περισσότερο απαραίτητο από ότι παλιότερα;
Το 74,07%  απάντησαν θετικά.


Είναι δυνατόν να παίζουν πολιτικό ρόλο οι εθελοντικές οργανώσεις;
Το 37,03% απάντησαν ότι δε γνωρίζουν, το 35,18% απάντησαν όχι και το 27,77% απάντησαν θετικά.

Είναι δυνατό ο εθελοντής να ενισχύσει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες μέσα από την εθελοντική δράση;
Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε θετικά.

Μπορεί ο εθελοντισμός να δώσει νόημα στη ζωή ενός ανθρώπου;
Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν θετικά με ποσοστό 96,29%

Πιστεύετε ότι γίνεται κανείς καλύτερος πολίτης όταν αποφασίσει να γίνει εθελοντής;
Το 83,33% των μαθητών απάντησε θετικά και το 16,66% απάντησε όχι.

Σε ποιον τομέα θα επιλέγατε να γίνετε εθελοντής;
Το 35,18% θα ήθελαν να βοηθάνε παιδιά, το 31,48% να ασχοληθούν με το περιβάλλον, το 16,66% με τα αδέσποτα και το υπόλοιπο μέρος με τους ηλικιωμένους.

Συμπεράσματα
Ένα γενικό συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τον εθελοντισμό και έχουν άποψη γι αυτόν. Πολλοί θα ήθελαν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και ιδιαίτερα με τα παιδιά αλλά και με το περιβάλλον. Ο εθελοντισμός βοηθάει στην προώθηση του πολιτισμού, της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής που δίνει ικανοποίηση στον εαυτό μας αλλά και στο συνάνθρωπό μας. 

Επιμέλεια: Μαριάνθη Αλβέρτη, Κατερίνα Μαρκουίζου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου